SNUTTAR - LISTAN

Har du några tips, så skicka en e-mail till Thomas Holm. I Sverige endast för medlemmar i MAF.

Tipsen ska innehålla namn, plattform, kortfattad beskrivning, prisgrupp och adress (URL eller e-post adress) till var den kan hittas. Gärna även en mycket kort kommentar om användbarhet e.d. Vi försöker samla snuttar som är mindre kända eller svåra att hitta på andra platser, så undvik de vanligaste Vault- eller Select-snuttarna, om du inte kan till exempel visa oss till en kompilering för en plattform som inte stöds i Bentley's standardbilbliotek.

Nedan antas att snuttarna körs inom Microstaton 95 där ej annat anges. OBS att flera av funktionerna finns i förbättrad variant i Microstation SE. Understrukna fraser är länkar till web-sajter där snuttarna står att finna. Några länkar startar en direkt nedladdning från MAF.s filarkiv.

Du är besökare sedan 28-07-98

NAMN

BESKRIVNING

LADDA NED

vysnuttar - hur man ser det

EagleEye

Ctrl-klick öppnar ett rörligt inzoomat fönster runt markören när man letar efter en punkt!

Salient Solutions

hide.ma

Stäng av levels genom att välja element

MS5/95 - DOS/Win/Nt - Zipped - 3k

Infosnap

En MDL som ger direktinfo om vad "tentative point" hamnar på. Suveränt!

Gåva (utom till Mac-användare) från Chris Zakrewsky

levoff.bas

Klicka på ett element och lagret som det ligger i släcks. Oavsett om det ligger i aktiv fil eller i en referens-fil! Basic-makro. Ny förbättrad version av Allan Seidel!

MS95 - All - Zipped - 3k

lvloff.ucm

Dito, men User Command. Inte förbättrad.

MS95 - All - Zipped - 3k

Quick Snap

En liten MDL applikation för automatisk snapp (som "AutoSnap" verktyget i Autocad 14). Nu länk till Open Source-sajten!

Obs! Denna Mac-kompilering är inte buggfri. Om Du vet om en bättre, e-posta!

MS95/SE - Win/Alpha/Linux - Zipped - 7k

MS95/SE - Mac - Stuffed - 12k

 

 

 

designsnuttar - påverka och skapa

achange.ma

Ändrar grafiska elementattribut för element som matchar ett valt matchningsmönster.

MS95/SE - Win/NT - Zipped - 5K

Area Tools 95

Mät alla möjliga ytor - gammal men bra Select-MDL

MS95-Win/NT-Bentley Select

bytcolor.ucm

Byt färg på element utan att ändra aktiva attribut

MS95 - All - Zipped - 2K

chgmline.ba

Ändrar linjer, linestrings och shapes till mulilines.

MS95/SE - All

clear.ma

Raderar en level, text, eller inom en shape likt Fence-Clip fast utan Fence

MS95 - PMac - Stuffed --
MS95 - Win/NT -Zipped

co2wt.ma

Updaterad MDL ändrar linjevikt efter färg. Med källkod.
Om du känner till en färsk Mac-kompilering,
e-posta!

MS95/SE - Win/NT - Zipped - 5K

drftools.ma

MDLprogram som placerar detaljhänvisningar, sektionsmarkeringar mm i ritningar

MS95 - Win/NT -Zipped
MS95 - PMac - Stuffed --

extend.bas

Förlänger/skär av flera linjer samtidigt mot en skärande.

MS95 - All - Zipped - 3K

font123.bas

Placerar tecken från font 123 (NYSDOT) för symboler. Ställer höjd och bredd till lika värden baserat på aktiv texthöjd och placerar in tecknet från kommandoraden (t.ex. key-in MACRO FONT123 q)

MS95 - All - Zipped - 1K

filter.ma

En annorlunda, effektiv variant av SELECTBY

MS95 - PMac - Stuffed --
MS95 - Win/NT -Zipped

grid.ba

Placerar ett rutnät i filen.

MS95/SE - All - Zipped - 7K

keyinc.ba

Keyinc ökar eller minskar nummer som är det första ordet i textrader eller stycken. Använd för att numrera om numrerade textstycken, rumsnummer etc. Ny, uppdaterad version.

MS95/SE - All - Zipped - 7K

layer MDL

Ändrar ritordning efter lager. Användbart vid Postscript-plottning. ENDAST KÄLLKOD. Om du känner till färska, bra kompileringar, e-posta!

MS95 - All - Zipped - 2K

levmove.ucm

Flyttar ett element och Graphic Groups till ett annat lager. Öppna Keyin- fönstret. Run. Keyin ny level. Välj element.

MS95 - All - Zipped - 2K

lock2d.ma

Låser inmatningen till ett specifikt djup. Djup och axel valbar.

MS95 - Win/NT - Zipped - 1K

pardel.ma

Delar en linje i två.

MS95-Win/NT-get from systems hk

MStoys.ma

Några extra kommandon i Accudraw. SUSPEND som kopplar ur A ett östund och ROTATE TO ELEMENT. Nu länk till Robs Open source sajt.
Och en Mac-version!

Win/NT/Alpha- from the Freestuff page.

MS95/SE - Mac - Stuffed - 16k

scangle.ma

Låter Dig ändra många element i taget: vinkel, skala, storlek, font på text; Skala, storlek, vinkel på celler; skala och storlek på linjära.

MS95-Win/NT-get from systems hk

Shorty.ma

Ett verktyg som ändrar attribut utan att använda de aktiva inställningarna.

MS95 - Win/NT - Zipped - 6K

sscloud.ma

Liten MDL som placerar ett revideringsmoln.

MS95-Win/NT-Salient Solutions

smlcirk.bas
smlline.bas

Två små macron som ställer "smart line" till cirkelbåge resp rak linje. Lagda under funktionstangenter kan man med Accudraw snabbt göra långa sammanhängande "smartlines". Bra om man t.ex. ska göra värmeslingor som man ska mäta längd på.

MS95 - All - Zipped - 1K
MS95 - All - Zipped - 1k

xyztext.ma

XYZTXT.MA är ett MDL-program somlåter dig importera, exportera och etikettera koordinatpunkter i 2D eller 3D design-filer.

MS95-Win/NT-Bentley Select
Vault CD # 7.1

 

 

 

cellsnuttar - rör om och ändra

celldmp.ma

Dokumenterar och placerar celler i en designfil i en matris som Du väljer.

MS95 -Win/NT- get from systems hk

cellist.ba

En intelligent cell räknare och -listare.

MS95/SE - All -Zipped

cells3.ba

Byter ut celler efter namn.

MS95/SE - All -Zipped

cellutil.ma

Listar och plottar celler. Ny version med källkod.
Reviderad version med källkod, kompilerad för SE och J!

MS95/SE - PMac - Stuffed
MSSE/J - Win/NT -Zipped

celsplat.ba

Sprider celler slumpvis inom ett fence. Använd tex för att sprida ut plantor på en planteringsplan. En kreativ innovation! VARNING: Ha tillräcklig Undo Buffer!

MS95/SE - All -Zipped

cell2dgn.ma

Konverterar celler från ett bibliotek till dgn-filer.

MS95-All-Bentley Select Stream

countcells.bas

En enkel cellräknare.

MS95/SE - All -Zipped

rcl.ma

Replace cell - byter ut celler -ange namn gammal-ny, ändrar normal till shared - alla eller i fence. Tyvärr lite gammal och buggig.

MS95 - PMac - Stuffed --
MS95-WinNT-zipped

Replace cell

Ny variant (nu alla plattformar) ska vara bättre!

MSSE-All-Bentley Select Stream

sclrottc.ma

Ändrar skala och rotation på många celler i en fil.

MS95 - Win/NT-6k
Vault CD # 7.1

Dgns till cellbibiliotek

Konvertera en mapp full av dgn-filer (tex detaljritningar) till ett cellbibliotek med ett gäng makros från AKSeidel: CLIBMKR, SVMKR och ITEM. En README-fil finns med. Nytt: Speca origo för celler.

MS95/SE - All - Zipped - 6K

 

 

 

referenssnuttar - dribbla bättre

disptog.ba

Slår av och på referensfiler efter en namnsökning. Kan användas för ett menysystem som på en gång slår av och på grupper av referensfiler.

MS95/SE - All-4k

refaln.ma

Kopierar och duplicerar referensfilsuppkoppling - hur många gånger har jag bett om denna?

MS95/5 - Win/NT-63k

refmod.ba

Ett makro som slår på och av display/snap/locate på referensfiler i klump. Släkt med disptog.

MS95/SE - All

refnsub.bas

Ett macro som ersätter en textsträng med namnen på alla visade referensfiler - exempel: i en ritningsram, för att identifiera de plottade filerna

MS95/SE - All-1k

refntext.bas

Ett ustn macro och ett Excel macro som gör en text- och en Excelfil med all fil- och referenskopplingsinformation för alla Microstation-filer av vald sort i en vald mapp/underkatalog. Superb!

MS95/SE - All-12k

refsymb.ba

Ställer "levelsymbology" för en hel reffil med några knapptryckningar mycket snabbt om man ska "färga" reffiler.

MS95 - Win/NT-20k

xdfunc.bas

Klicka på ett element i en referens-fil och gör den filen aktiv.

MS95 - All - Zipped -

xdimpr.bas

Som oven, men centrerar dessutom elementet.

MS95 - All - Zipped -

xdfast.ma

Samma sak igen, men ett snabbare MDL-program.

MS95 - Win/NT-8k

 

 

 

andra snuttar

backup.ucm

Hur man gör en rutin som automatiskt backar upp designfilen när man öppnar den - ingen oro för oönskade förändringar!

MS95 - All - Zipped

dgnname.ma

Ett fönster som visar namnet på den aktiva filen. Bra på Microstation Mac där detta saknas i fönstrets namnlist. Installera som Design Apllication!

MS95 - PMac - Stuffed --

findfenc.bas

Hittar ett block (fyrkantig shape) i färg 200 i aktiv eller referens och placerar ett likadant fence. Bra om man ofta plottar inom viss ram - lägg tex ett block i ritningsramen

MS95 - All - Zipped -

levview.ma

Visar element lagervis i små fönster. Enkelt kopiera allt på ett lager till ett annat. Select.

vault95Q4

MSQuickFix

Inofficiell fix för minneshanteringsbuggen i den första MS95 PowerMac releasen 05.05.06.19. Ger 05.05.08.05 -versionens fart utan att ändra något annat.

MS95 - PMac - Stuffed --

old_keyins.zip

Lista med traditionella MicroStation/IGDS Keyins och Commands

MS-All-get from systems hk

plotrec.bas

Detta plattformsoberoende makro skapar ett plottfence för Dig att placera, i max storlek efter aktuellt papper och vald skala. Vilken super-snutt! Jag har väntat i 10 år på denna. A K Seidel har gjort det igen! Ny version, hanterar nu system-skrivaren i Windows och Mac korrekt.
Efter att du ändrat en variabel i makrot kan Du också få en textfil med plottdata. Ett medlevererat Excel-makro formaterar plotdatafilen för lättlästhet.

MS95/SE - All - Zipped -20K

The old DOS version

renum.ma

Numrerar om grafiska grupper och text nodes.

MS95 - Pmac - Stuffed

transaid.xls

Ett Excel macro som hjäpler till att skapa de nödvändiga layer>level>referensfilstabellerna, samt editerar dwg.bas makrot, som behövs när man importerar Autocad DWG filer med mer än 63 lager!

MSSE/J - All - Zipped - 6K

 

 

 

resurser

ISO fonts z_f90_93.rsc

ISO-fonter med svenska och andra High-ASCII-tecken i aktuell variant. Ny version, nu med Euro-symbolen. Obs att dessa fonter är de aktuella versionerna av de ISO fonter som levereras med Microstation, som nr 105 etc.
Detta är också en källa för en kyrillisk (rysk) ISO-font.

CAD Partner Oy

ppds

Windows PPD (postscript printer description) files for Postscript printers Apple Laserwriter 8500 and Epson Stylus Photo EX through Epson Stylus RIP.

PPDfiler.zip
PPDfiler.exe

 

 

 

externa snuttar - separata program

AutoVue

En oberoende viewer för microstation,autocad,medmera filformater

Demo version

deldup32.exe

Ett fristående PC-program som tar bort duplikatelement ur en Microstation designfil. Inkluiderat i SE.

DOS/Win/NT- get from systems hk

¡PageSetup!

PAGESETUP är en liten Mac-applikation som ställer in och SPARAR standardinställningarna för pappersstorlek och -orientering för den aktuellt valda Laserwriter-drivern. Kopiera och döp om denna, occh man kan ha förinställnigar för varje variant. OBS! TESTA ENBART PÅ EN KOPIA!

All Macintosh - Stuffed --

PlotFile68K

Detta är en helt inofficiell version av PlotFile att använda på gamla 68K-macar. Den sägs vara funkionellt identisk med den PlotFile för PPC som distribueras med Microstation95/Mac. Förvandla en gammal 68Kmac till plotserver för en seriell plotter!

All Macintosh - Stuffed --

TIMS RefUtil

TIMS RefUtil v 3.5.0 är ett Windows NT/95 command line -program som används för att hantera MicroStation referensfilnamn. Det listar filnamn, logical names och descriptions och kan strippa bort pathnames och göra andra sub-string manipulationer på filnamnen.

TIMS RefUtil v 3.5.0

 

 

12-04-99 th

 

snuttar
listan
källor
förklaringar
tips
english
Tillbaka till Microstation användarförening i Sverige
Snuttar copyright © 1997-99 Thomas Holm . All rights reserved. Sponsored by Arkitur Arkitektkontor AB