länkar

- arkitur

- kjell ivar

- måns-martin

- sjögrens hus


basarkitekter - fyra kontor i en lokal

arkitur arkitektkontor ab - arkitekter sar/msa - kvalitetsansvar enl. pbl
tel         08 644 22 77         brita    0708 30 88 60        thomas    0706 20 88 60
e-mail   arkitur@arkitur.se

kjell ivar andersson - arkitekt sar/msa
tel         08 644 22 70        kjell    0705 62 99 85  
e-mail   kjell@basarkitekter.com

måns-martin skånberg - arkitekt msa
tel         08 644 22 76        martin    0707 55 61 13 
e-mail   martin@basarkitekter.com

sjögrens hus ab - arkitekt msa - byggnadskonstruktion - hissar
tel         08 644 22 79        per    0705 56 35 44
e-mail   per.sj@sjogrenshus.com

fax till alla         +46 (0) 8 644 22 75